Futuricor Risk management: Signaleren, anticiperen en voorkomen van bedreigingen


Risk management, opsporen van en indekken tegen bedreigingen
De ondernemingsstrategie dient uiteraard een doel. Het doel moet gehaald worden en daarvoor zijn werkafspraken en procedures in het leven geroepen. De organisatie is ingericht om het doel te bereiken. Maar ergens loopt het spaak, plannen worden niet gerealiseerd en overal loeren (bekende en onbekende) bedreigingen. Deze risico's dienen in kaart gebracht te worden, zodat er op geanticiopeerd kan worden.

Inzicht in de risico's maakt bewust en biedt de mogelijkheid om te reageren of te anticiperen. Intern beïnvloedbare bedreigingen kunnen zo weg genomen worden of verzwakt. Op externe bedreigingen kan strategisch of tactisch geanticipeerd worden. In vele gevallen kunnen tegen de risico's voorzorgsmaatregelen worden genomen om ze niet te laten ontstaan, maar voor de zekerheid kan een contingency plan beter ook opgemaakt worden.

Futuricor kan helpen de risico's in kaart te brengen en heeft methodes ontwikkeld om de risico's in te perken of weg te nemen. Risico management wordt zo risico controle!


Te onderzoeken deelrisico's
  • Process risico
  • Operationeel risico
  • Markt risico
  • Commercieel risico
  • Identiteits risico
  • Financieel risico
  • Fraude risico
  • Juridisch risico
  • Belonings risico
  • Personeels risico