Futuricor Governance: Goed bestuur wekt vertrouwen


Corporate Governance, goed besturen
Corporate governance gaat om de wijze waarop een organisatie wordt geleid. Welke doelen zijn gedefinieerd, welke strategische keuzes worden gemaakt, welke middelen worden ter beschikking gesteld, hoe is de organisatie ingedeeld, voldoen de faciliteiten, systemenen, personeel en processen? Kunnen de beslissingen ethische en juridische toetsen doorstaan? Neemt de leiding ook de verantwoordelijkheid? Is de leiding kundig genoeg? Rapporteert en communiceert zij oprecht, ongekleurd, tijdig en juist?

Bij dit alles zijn de incentivestructuur, de controles op procedures en aanstellingen, de wijze van omgang met potentiele belangenconflicten, het mandaat en de afhankelijkheid van opdrachtgevers en leveranciers van het hoger management van belang. Bovendien gaat het bij governance om de verantwoordelijkheid van besturen om stakeholders serieus te nemen en in de gelegenheid te stellen om in conversatie met hen te blijven.

Futuricor kan helpen bij het vormgeven van de controlestructuren, het opstellen van gedragscodes, oordelen geven over beloningsbeleid en transparantie van rapportage en communicatie.

Elementen van governance
 • Beloningsbeleid
 • Bestuursmandaat
 • Bestuurders aansprakelijkheid
 • Aandeelhouders belangen
 • Erkenning stakeholders
 • Conflicts of interest
 • Code of conduct
 • Agent-Principal problematiek
 • Toezicht en controle
 • Strategische vorming
 • Bedrijfsvoering en delegatie
 • Risk control
 • Transparantie
 • Verantwoording afleggen
 • Reproduceerbaarheid
 • Rapportage