Futuricor Corporate identity: Doen wat je zegt en zeggen wat je doet!


Corporate identity, jezelf ontdekken en je onderscheiden van de anderen
Corporate identity is hot. Het omvat zowel interne als externe elementen die gericht zijn om het imago en de betrouwbaarheid van een organisatie te versterken. Want weten uw stakeholders waar uw organisatie voor staat? Straalt u dat uit? Kunt u het waarmaken? Het gaat niet alleen om de perceptie van dynamic of sexyness maar juist ook om de kwaliteit van de producten en de dienstverlening, en hoe die geborgen is in de organisatie. De betrouwbaarheid vloeit voort uit de wijze waarop de organisatie geleid wordt, de manier waarop de processen en systemen ingericht zijn, hoe de medewerkers samenwerken, welke boodschappen de buitenwereld (bewust of onbewust) bereiken.

Zegt de organisatie wat het doet en doet het wat het zegt? Is het goed geleid en ingericht en zijn ze open in hun communicatie? Dat zijn de sleutelvragen.

Het gaat om meer dan alleen compliance of het voldoen aan wet- en regelgeving. Meer dan risicomanagement of het inzichtelijk maken, voorkomen en verhelpen van bedreigingen. Meer dan om governance of het besturen van de organisatie het stellen van doelen, bepalen van de strategy. Meer dan om transparant communiceren.

Corporate identity treft zowel de interne trots, identiteit en kern van de eigen organisatie als ook de externe perceptie van stakeholders, waaronder staff, management, directie, aandeelhouders, leveranciers, toezichthouders, auditors, en uiteraard ook consumenten.

Futuricor kan uw organisatie helpen zichzelf te vinden, een identity beleid te vormen en deze uit te voeren. Na een externe nulmeting zoeken wij intern naar de kern van uw organisatie, en daarop bouwen we door om te komen tot een integraal concept.


Raakvlakken Corporate identity
 • Risico management
 • Corporate Governance
 • Marketingcommunicatie
 • Interne processen
 • Process control
 • Financial Reporting
 • Systeem inrichting
 • Transparantie
 • Codes of conduct
 • Staff training and awareness
 • Beloningsstructuur en incentives