Futuricor Relatie management: Een sterke relatie kan een hoop hebben


Relatie management, om de vertrouwensband te versterken
Relatie management, in het bijzonder richting uw stakeholders vergt niet direct een eenduidige aanpak, maar een gediversifieerde aanpak dat onderling consistent is. Het belangrijkst daarbij is dat u te boek staat als een betrouwbare partij die zijn afspraken altijd nakomt en dat de informatie die u verstrekt altijd oprecht en informatief is voor de betreffende doelgroep. In de praktijk komt het te vaak voor dat de verkeerde informatie bij de verkeerde doelgroep terecht komt. En dan haakt men af. Relatiebeheer is dan dikwijls ingestoken vanuit een egocentrische gedachte. Goed relateibeheer gaat niet alleen om informatie verstrekken, evenzo belangrijk is het om informatie in te winnen, want alleen dan houdt u feeling met de verschillende doelgroepen, kunt u ze begrijpen en kunt u een beleid opstellen om aan wensen tegemoet te komen of om angsten weg te nemen.

Futuricor kan helpen bij het vormgeven van uw relatiemanagement met diverse stakeholders. Futuricor kan het beleid ten aanzien van iedere doelgroep mede bepalen en bewaken, materialen opstellen, events organiseren, content leveren of redigeren en het projectmanagement voor haar rekening nemen.

Stakeholder management
 • Aandeelhouders
 • Leveranciers
 • Debiteuren/Crediteuren
 • Consumenten
 • Prospects/Klanten
 • Distributeurs
 • Medewerkers
 • Management
 • Toezichthouders
 • Buren
 • Maatschappij
 • Media
 • Brieven en service centers
 • Klachten afhandeling
 • Contentmanagement website
 • Rapportages en verslagen
 • After sales en enqutering
 • Nieuwsbrieven en persberichten
 • Relatie events
 • Fouten rapportage/mea culpa