Futuricor Project management: Tijdelijk aanvullende expertise


Projectmanagement, tijdelijk extra expertise in huis halen
Uw organisatie heeft zijn handen vol aan de dagelijkse bezigheden en heeft extra mankracht nodig om een tijdelijk tekort aan expertise op te vangen. Dit kan het gevolg zijn van onderbemensing, tijdelijke piekbelastingen of strategische plannen die een specifieke ervaring vragen die u (nog) niet in huis heeft. Kortom u heeft een project gedefineerd en wenst daar invulling aan te geven. Futuricor kan daarbij een uitkomst zijn.

Futuricor is is vooral sterk in de ondersteuning van ondernemingen bij het ontwikkelen en implementeren van dienstverleningsconcepten en bijbehorende productontwikkeling. Bovendien kan Futuricor u helpen bij impactvolle veranderingsprocessen ten gevolge van fusie, overname, splitsingen of strategiewijzigingen. Denk daarbij aan cliëntmigratie processen, systeemopleveringen, projectplanning, rebranding, productselectie.

Zo heeft Futuricor ruim vijftien jaar ervaring met het doen van onderzoeken, het vaststellen van functionele behoeftes, het inrichten van testtrajecten, het opzetten en bewaken van projectplannen, het aansturen van leveranciers, het slaan van bruggen tussen IT, operations en commercie, en het dichten van het gat tussen organisatei en consument. Onze expertise komt veelal voort uit de bankaire wereld en verzekeringsbranche, maar kan generiek breed worden toegepast.

Onze kracht ligt dus in de vertaling van uw business naar uw markt, en slaat een brug tussen business en uw IT. Daar zit onze extra toegevoegde waarde.


Voorbeelden uitgevoerde projecten
 • Ontwikkelen financiëel maatwerkproduct
 • Management en directie (a.i) kleine organisatie
 • Inrichten profileringstool via web
 • Splitsingsproject begeleid
 • Functioneel ontwerp en testplan maken
 • Brochurelijn en huisstijl ontwikkelen
 • Inrichten back office processen
 • Implementeren modelproducten
 • Fondsselectie uitvoeren
 • Cliëntmigratie begeleiden
 • Fusie project bedrijfsonderdelen
 • Opzetten meerdere beleggersgiro's
 • Due dilligence bij overname
 • Brand positionering
 • Perswoordvoering
 • Requirements selection
 • Marktonderzoeken uitvoeren
 • Project leadership
 • Ontwikkelen service concept
 • Content management en beheer
 • Profit en loss en kostprijsberekeningen