Futuricor Compliance: Verplichtingen ombouwen tot operationele slagkracht


Compliance, voldoen aan meer dan wet- en regelgeving alleen
Compliance wordt nog te vaak gezien als het enkel voldoen aan wet- en regelgeving, "omdat het moet". Dikwijls ook wordt compliance gezien als spelbreker, "omdat het niet mag".

Als de compliance functie anders wordt ingericht kan het juist ook een zeer constructieve bijdrage leveren aan de bedrijfsdoelen en strategy. Steeds vaker worden dan ook compliance afdelingen ingericht met als doel om checks and balances in de organisatie in te bouwen, zelfs om de bedrijfsinrichting en processen zo vorm te geven dat de doelen van de organisatie met grotere zekerheid kunnen worden gerealiseerd.

Compliance heeft daardoor een strategisch/organisatorisch component gekregen die voorwaardescheppend is om de strategy te kunnen uitvoeren en de doelen te kunnen bereiken.

Contracten beheer en risico management vormen een steeds belangrijker onderdeel, waarbij prioritisatie van risico van niet nakoming versus de opbrengst of bespraing daarvan een tactische keuze kan zijn geworden.

Futuricor kan u helpen de steeds veranderende wet- en regelgeving op een aantal specifieke gebieden in uw organisatie in te bedden, processen te veranderen, personeel te trainen, en heeft ideeën ontwikkeld waarmee u van een juridische verplichting een organisatorische of commerciële kans maakt.
Expertisegebieden
 • Sarbanes Oxley (SOX)
 • Wft
 • Basel II
 • Solvency II
 • IFRS
 • US GAAP
 • Handvest Publieke Verantwoording
 • Payment Services Directive
 • AEDES
 • Global Reporting Initiative
 • Code Tabaksblad
 • Codes of conduct