Futuricor Change management: de organisatie van verandering, cultuur en implementaties


Change management, veranderingen doorvoeren in een weerstandige omgeving
Change management, niets meer dan veranderingsmanagement met als doel om een structurele verandering, hervorming of aanpassing op een zo effectief mogelijke wijze door te voeren in de wijze waarop een organisatie is samengesteld of werkt. Meestal ontmoeten dergelijke veranderingen veel weerstand van het personeel. De kunst is om goed in te schatten hoeveel weerstand er zal zijn en daarop de strategie aan te passen, waarbij zoveel mogelijk draagvlak wordt gerealiseerd.

In feite zou iedere organisatie continu kleine verbeteringen moeten doorvoeren, waardoor men niet tegen grote weerstanden kan oplopen. In de praktijk worden echter veranderingen gebundeld of zijn ze het gevolg van fusies, strategiewijzigignen, reörganisaties of splitsingen. De impact is daardoor groot. Bovendien moet het beoogde management in de luwte moet worden gehouden, om haar invloed in de toekomst niet te verliezen. Verandering die doorgevoerd wordt door externen vallen over het algemeen beter,"Vreemde ogen dwingen" immers.

Futuricor kan hier een rol in spelen. Wij hebben ervaring met reörganisaties, cultuurbotsingen, herpositioneringen, fusies, et cetera. Wij kunnen als externe partij potten breken die uw internen wellicht ook kunnen, maar tegen hogere kosten en meer impopulariteit. Afhankelijk van de doelstellingen en de consequenties kan daartoe ook behoren het opstellen van sociale plannen en het begeleiden van overtalligen. Maar als dat niet nodig is, gaat het om het doorvoeren van werk- en omgangsvormen, het inbedden van nieuwe producten of processen, en de controle daarop. Een belangrijk aspect daarbij is weggelegd voor het creëren van draagkracht bij alle betrokken stakeholders.


Omstandigheden uitgevoerde projecten
  • Fusie
  • Overname
  • Splitsing
  • Herpositionering
  • Reörganisatie
  • Cultuurbotsing
  • Strategiewijziging
  • Productuitbreiding
  • Serviceverandering
  • Doelgroepchange