Futuricor Project control: haal organisatietalent in huis


Projectcontrol, organisatietalent zorgt voor tijdige oplevering
Projecten hebben een aantal slechte eigenschappen. Ze worden meestal te rooskleurig ingepland terwijl ook een deel van de uitvoering buiten de eigen invloedssfeer ligt. Veelal maken organisaties ook fout geen dwangmatig mechanisme op te nemen in hun contracten of SLA's met de uitvoerders, waardoor opleveringen beneden de verwachte kwaliteitsnormen plaatsvinden en veel tijd verloren gaat in het herstellen van niet noodzakelijke fouten. Fouten die voorkomen hadden kunnen worden als experts tijdig betrokken waren geweest en dagelijks, duidelijk en detailistisch was gecommuniceerd met de leveranciers. Bovendien betekent niet tijdige levering meestal ook hoger kosten of gederfde inkomsten. Had u daar al aan gedacht? En wist u dat bijna 95% van de (IT-gerelateerde) projecten niet tijdig worden opgeleverd?

Dat komt meestal doordat het volgen van de voortgang en het voorkomen van fouten erg veel tijd kost. Tijd die uzelf wellicht niet te over hebt. Futuricor kan uitkomst bieden.

Futuricor beschikt over uitgebreide expertise op dit gebied. Futuricor neemt u de gehele planning, de bewaking van voortgang, het aanjagen van leveranciers en de rapportage uit handen.


Generiek proces in onderdelen
 • Achterhalen functionele requirements
 • Opstellen functioneel ontwerp
 • Afstemmen technisch ontwerper
 • IT taal en beperkingen begrijpen
 • Afhankelijkheden in kaart brengen
 • Planning opstellen
 • Afstemmen met bouwers
 • Terugkoppelen met bouwers en internen
 • Voortgang bewaken
 • Prioriteiten stellen
 • Planningen aanpassen
 • Opleveringen testen
 • Testresultaten terugkoppelen
 • Overleggen met leveranciers
 • Druk uitoefenen op leveranciers
 • Opleveringen testen in fases
 • Intern inbedden
 • Draagvlak creëeren
 • Project afsluiten