Futuricor Positionering: Creating and living up to expectations


Futuricor Positioning helpt uw organisatie zijn eigen krachten te hervinden.
Wij helpen u bij het analyseren van uw organisatie, zodat u weet waar uw krachten en zwakheden liggen en helpen u bij het herdefineren van uw doelstelling. Aan de hand daarvan kunnen uw missie, kernboodschap, waardes, imago, huisstijl, verder worden vormgegeven.

De afstemming van uw communicatie, marketing en sales activiteiten dient daarop ingericht en gestroomlijnd te worden. Maar vaak wordt vergeten dat de boodschap die u extern verkondigd wel intern gedragen moet worden, wil zij haar kracht niet verliezen. Daarom zal ook intern het een en ander moeten worden ingericht.

Uiteindelijk draait alles draait om de geloofwaardigheid van hetgeen u communiceert. Waar staat u voor, wat belooft u de buitenwereld en hoe hebt u dat intern verankerd in uw bedrijfscultuur en haar processen? Als dit onvoldoende op elkaar is afgestemd ontstaat ruis en ongeloof en zullen uw salesactiviteiten uiteindelijk stranden onder te veel geblaat en te weinig wol. Bovendien helpt een duidelijke focus u bij uw beslissingen in dagelijkse aangelegenheden.


Voorbeelden positioneringsopdrachten
  • Interne reorganisatie
  • Concurrentieanalyse
  • Swats en interviews
  • Definieren van missionstatement
  • Bepalen van huisstijl
  • Do's en don'ts opstellen
  • Nieuwe doelgroep aanboren
  • Marketingmix selecteren
  • Herpositionering van marketing
  • Nieuw imago bepalen