Futuricor Marketing: Creating a market and channeling desires


Futuricor Marketing, schept verwachtingen die u kunt nakomen
Doel van marketing is om de sales te faciliteren. Dit betekent dat de cliëntbehoefte moet worden gekend en de oplossing op de juiste manier aan de client moet worden aangedragen. Maar de cliëntbehoefte kan ook gestimuleerd worden om bepaalde kenmerken te vertonen. Door de behoefte bij de client te creëren onstaan nieuwe markten.

Marketing is echter niet alleen een extern gericht proces. Immers als men intern een andere boodschap uitstraalt dan men extern verkondigd is alles voor niets geweest. Futuricor heeft Marketing ervaring op een aantal deelgebieden (zie hiernaast).

Voorbeelden van marketingexpertise bij Futuricor
  • Brand management
  • Corporate identity
  • Productmarketing
  • Service marketing
  • Directmarketing
  • Webmarketing
  • e-marketing
  • Zorgmarketing
  • Relatiemarketing