Futuricor Interim


Futuricor Interim, de toegevoegde waarde van vreemde ogen
Futuricor wordt ingeschakeld om capaciteitsproblemen of expertisegebrek bij opdrachtgevers op te lossen.

Onze ervaren interimmers worden ingezet bij grote complexe projecten waarbij het het einddoel bereikt kan worden door het project op te delen of te herdefinieren naar kleinere beheersbare doelen. Door goed te plannen en de risico's vooraf in kaart te brengen kan snel en kundig worden ingegrepen bij incidenten en zo de tijdige eindoplevering gerealiseerd worden.

Ook bij kleine, incidentele of korte trajecten komt de kwaliteit en expertise van onze mensen meteen tot uiting waardoor nauwelijks inwerktijd nodig is.

Onze toegevoegde waarde ligt in onze expertise en vrijzinnigheid: Wij hebben het al eerder gedaan en bekijken de situatie met andere ogen, waardoor ingeslopen inefficiëntie of bedrijfsmatige sproperigheid soms met voor de hand liggende oplossingen kunnen worden verholpen, maar soms ook zijn meer bijzondere oplossingen nodig.

Futuricor wordt bovendien ingeschakeld om organisaties, mensen of werkwijzen tegen het licht te houden. 'Waarom doet u het zo, als u het zo doet is het efficiënter'.

Voorbeelden van interimopdrachten
 • Dienstverleningsconcept uitwerken
 • Vervanging bij zwangerschap
 • Overbrugging van een personeelswisseling
 • Personele reorganisatie doorvoeren
 • Directievoering vermogensbeheerder
 • Fondssupermarkt opzetten
 • Beleggingsfonds lanceren
 • Perswoordvoering en interne communicatie
 • Opmaken van reglementen en overeenkomsten
 • Marktonderzoek uitvoeren
 • Interviews en tekstschrijven
 • Fusie en overname project management
 • Perswoordvoering bij reorganisatie
 • Brandmanagement bij fusie
 • Marktonderzoek uitvoeren
 • Interviews en tekstschrijven
 • Mistery guest
.