Futuricor Research en analyse: weten waar je het over hebt


Futuricor Research en analyse, ask the right questions, the market is always right
Kennis is macht. Vooral ook als het gaat om de wijze waarop stakeholders uw organisatie zien of uw cliënten uw producten of diensten waarderen. Producten en diensten die niet of niet volledig aansluiten op de wensen van de afnemer zijn gedoemd te mislukken. Als men van te voren voldoende focust en de doelgroep voldoende kent kan de organisatie en de dienstverlening op de juiste wijze worden ingericht.Voorbeelden van analyse en onderzoek
  • Cliëntbehoeftes onderzoeken
  • Concurrentieonderzoek
  • Theoretisch onderzoek
  • Marketleader analyse
  • State-of-the art analyse
  • Mistery Guest