Futuricor Impact en implementatie: change management en inbedding in uw organisatie


Futuricor Impact en Implementatie, de voorwaarde voor realisatie
Waar raakt de verandering of productontwikkeling de organisatie? Hoe kan de impact zo laag mogelijk worden gehouden terwijl het resultaat zo hoog mogelijk moet zijn? Iets om goed uit te zoeken.

Inbedden in de organisatie, overleg en aansturing met uitvoerenden, bij voorkeur zonder grote belasting van systemen, omdat enerzijds IT regulering vaak vertragende factoren vormen en anderzijds marketing en sales juist gebaat is bij snelle realisatie. Maar dat vergt meer van uw mensen en uw organisatie. Zijn het de juiste mensen, moeten ze bijgestuurd worden, getraind worden? Zijn er nieuwe materialen nodig? Bovendien hoe gaan we de distributie organiseren, wat is de kernboodschap?

Resultaatgerichte en kostenefficiënte directe oplossingen zijn daarvan het resultaat. Ook daarbij speelt organisatietalent en innovatief vermogen, een frisse blik en het vermogen om veranderingen door te voeren een essentiële waarde in het proces.
Voorbeelden realisatie
  • Koppelen IT t.w.v. 2.5 miljoen
  • Bouw van systeem
  • Aansturen webdesigners
  • Interne implementatie opzetten
  • Draagvlak realiseren
  • Marketing materiaal concipiëren
  • Kernboodschap definieren
  • Sales/Back office trainen